Shana Tova
SHANA TOVA

Shana Tova
SHANA TOVA

השנה החדשה קיבלה בוסטר והיא תצמח גבוה מעל קודמותיה.

חג שמח אריאל